Tấm bitum giả ngói cao cấp nhập khẩu bởi công ty tnhh xây dựng và thương mại việt pháp hiện đại | homify
<
Tấm bitum giả ngói cao cấp nhập khẩu bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hiện đại
<
Tấm bitum giả ngói cao cấp nhập khẩu bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hiện đại
<
Tấm bitum giả ngói cao cấp nhập khẩu bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hiện đại

Tấm bitum giả ngói là dạng ngói mới với thành phần là nhựa bitum biến tính kết hợp với sợi polyester. Trên bề
mặt có phủ một lớp đá bazan xay thành hạt. Đá này được nhuộm màu ở nhiệt độ cao với tác dụng phản nhiệt, không hút nước, và tạo được nhiều màu trang trí. Do Tấm bitum giả ngói mềm dẻo và khá nhẹ (khoảng 7 kg/m²) nên thi công dễ dàng ở các dạng mái cong hay mái có độ dốc lớn.

Màu sắc: Grey
Cao: 0.33 m
Giá: ₫320,000
Similar Photos
Comments