​tấm bitum giả ngói bởi công ty tnhh xây dựng và thương mại việt pháp hiện đại | homify
<
​Tấm bitum giả ngói bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hiện đại
<
​Tấm bitum giả ngói bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hiện đại
<
​Tấm bitum giả ngói bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hiện đại

Tấm bitum giả ngói 

mềm dẻo và khá nhẹ (khoảng 7 kg/m²) nên thi công dễ dàng ở các dạng mái cong hay mái có độ dốc lớn. Tấm bitum giả ngói có thể lợp trên nền mái bê tông, ván ép, trên kính, tôn hay bất kỳ mặt phẳng nào. Lợp bằng cách đóng đinh hay dán vì tấm lợp có sẵn lớp keo bám. Trên ván ép thì nên quét thêm một lớp sơn lót bảo vệ. Hoặc trải một lớp giấy tẩm bitum chống thấm trước khi lợp tấm dạng ngói này.

Màu sắc: Grey
Khu vực: 0.33 m²
Similar Photos
Comments