Nhà thờ họ tại hải dương bởi công ty tnhh xây dựng vietnamarch đồng quê | homify
Nhà thờ họ tại Hải Dương bởi Công ty TNHH Xây dựng Vietnamarch Đồng quê
Nhà thờ họ tại Hải Dương bởi Công ty TNHH Xây dựng Vietnamarch Đồng quê
Nhà thờ họ tại Hải Dương bởi Công ty TNHH Xây dựng Vietnamarch Đồng quê

Công trình thiết kế nhà thờ họ 3 gian 2 mái tại Hải Dương.

Chủ đầu tư: Anh Hải
Địa chỉ: Thanh Miện – Hải Dương
Hạng mục: Nhà thờ họ 3 gian 2 mái kết cấu bê tông giả gỗ.  

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Vietnamarch. 

Kiến trúc sư thực hiện: Thái Hưng.Vietnamarch.

Màu sắc: Red
Similar Photos
Comments