Bởi 木博士團隊/動念室內設計制作 hiện đại | homify
< >
bởi 木博士團隊/動念室內設計制作 Hiện đại
< >
bởi 木博士團隊/動念室內設計制作 Hiện đại
< >
bởi 木博士團隊/動念室內設計制作 Hiện đại

新成屋原有的設定便是開放式格局,而設計團隊也以此為基礎,利用地燈等家飾品,創造出無牆的通透性隔間。

Màu sắc: Grey
Similar Photos
Comments