Phòng họp phòng học/văn phòng phong cách hiện đại bởi sy design hiện đại | homify
< >
Phòng họp Phòng học/văn phòng phong cách hiện đại bởi SY DESIGN Hiện đại
< >
Phòng họp Phòng học/văn phòng phong cách hiện đại bởi SY DESIGN Hiện đại
< >
Phòng họp Phòng học/văn phòng phong cách hiện đại bởi SY DESIGN Hiện đại

Phòng học tại trung tâm Language Link được thiết kế theo tiêu chuẩn đào tạo chất lượng chuyên sâu với số lượng học viên ít, học tương tác nhiều với giảng viên nhiều. 

Similar Photos
Comments