Thi công móng tổng công ty miền trung (cosevco) khách sạn bê tông cốt thép amber/gold | homify
>
Thi công móng TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG (COSEVCO) Khách sạn Bê tông cốt thép Amber/Gold
>
Thi công móng TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG (COSEVCO) Khách sạn Bê tông cốt thép Amber/Gold
>
Thi công móng TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG (COSEVCO) Khách sạn Bê tông cốt thép Amber/Gold

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG (COSEVCO)

Địa chỉ: 517 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 550000

Điện thoại: (84) 916 699 232

Fax: (84.511) 381 3740

Mail: info.cosevco@gmail.com

Website: Cosevco.vn

Màu sắc: Amber/Gold
Chất liệu: Bê tông cốt thép
Similar Photos
Comments