Vườn theo homify, kinh điển | homify
< >
 Vườn theo homify, Kinh điển
< >
 Vườn theo homify, Kinh điển
< >
 Vườn theo homify, Kinh điển
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

Bespoke fountain made in a cobalt blue which is Neil Wilkin's own unique recipe. This handmade fountain is made up from 48 solid glass curves with a total diameter of 1m. However each fountain is unique and made for individual clients and their requirements. Blue Flower Fountain may be installed inside or outside for a creative and striking installation.

Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.