Mộc mạc theo primrose, mộc mạc | homify
< >
mộc mạc  theo Primrose, Mộc mạc
< >
mộc mạc  theo Primrose, Mộc mạc
< >
mộc mạc  theo Primrose, Mộc mạc
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

This charming water feature is reminiscent of antique Victorian bird baths, and is sure to go down well in your garden, and not just with the birds. Cleverly designed to imitate aged and carved stone, this feature's grand and impressive design brings a little Victorian grandeur to your garden.

Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.