Hành lang theo thinktree architects and partners, hiện đại | homify
< >
 Hành lang theo thinkTREE Architects and Partners, Hiện đại
< >
 Hành lang theo thinkTREE Architects and Partners, Hiện đại
< >
 Hành lang theo thinkTREE Architects and Partners, Hiện đại
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

The second floor is configured to allow three equal areas of play room for two kids, a hall with wooden book shelf rising from downstairs, and a bedroom with big windows.

Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.