Living room theo rigby & mac, | homify
< >
 Living room theo rigby & mac,
< >
 Living room theo rigby & mac,
< >
 Living room theo rigby & mac,
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

These beautiful mouthblown coloured glass pendant lights look stunning
alone or mixed and matched. All four sizes are available in all colours shown. – Available to order with a 6 week lead time.

- Lightbulbs not included. All lamps take standard screw (E27) bulbs with the exception of the petite which takes a small screw (E14) bulb.

- Wire colour is dependent on glass colour and is 2m long.

Tín dụng: Photo by Jon Day
Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.