Bedroom theo brush64 , | homify
< >
 Bedroom theo brush64 ,
< >
 Bedroom theo brush64 ,
< >
 Bedroom theo brush64 ,
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

This Range of Provence bed linen really is top draw.

We have two colours; cassis which is a subtle rose pink linen, and taupe, which has a dusky quality with a hint of lavender.
Our linen is pre-washed, softening the fibres for a relaxed, informal look.
Pillowcases have a simple hemstitch border.
These Provence colours work beautifully with each other or with a simple white sheet.

King size -225 x 220cm
Double -200 x 200cm
Pillowcase -50 x75cm
Single/superking duvet covers and sheets are available to order. Please email for information.

Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.