Mộc mạc theo factory twenty one, mộc mạc | homify
< >
mộc mạc  theo Factory Twenty One, Mộc mạc
< >
mộc mạc  theo Factory Twenty One, Mộc mạc
< >
mộc mạc  theo Factory Twenty One, Mộc mạc
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

This bed side cabinet is another part to the ‘Unique Collection’.

The doors are made from oak, mahogany and pallet wood with brass hinges and door pulls giving the piece it truly classic look. The cabinet sites on oak feet and the carcass is made in an oak veneer. There's 1 adjustable height shelve inside. Ideal for any style bedroom and can hold a wide range of objects that your planing to store in your bedside. Dimensions 64.5cm tall x 40cm wide x 27.5cm deep

Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.