Cổ điển theo uk architectural antiques , kinh điển | homify
< >
cổ điển  theo UK Architectural Antiques , Kinh điển
< >
cổ điển  theo UK Architectural Antiques , Kinh điển
< >
cổ điển  theo UK Architectural Antiques , Kinh điển
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

This is a fantastic two-tier Lead Fountain – all made of lead.

There are 3 Dolphins surrounding the baseThe overall height of the fountain is 55’ (it is shown sat on 3 bricks).

The large bowl measures 26 Diameter & the little bowl is 15.

This comes apart in 6 pieces for ease of transportReclaimed from a period property in Derbyshire.

An internal copper pipe is included and fitted, suitable to attach to 15mm Copper supply pipe

Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.