Corridor, hallway & stairs by concept interior design & decoration ltd | homify
< >
 Corridor, hallway & stairs by Concept Interior Design & Decoration Ltd
< >
 Corridor, hallway & stairs by Concept Interior Design & Decoration Ltd
< >
 Corridor, hallway & stairs by Concept Interior Design & Decoration Ltd
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

This bespoke multi coloured chandelier was commissioned to hang from the newly installed sky light and provide a welcome splash of character and personality to the stair well.

Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.