Hành lang theo sanskriti architects, chiết trung | homify
< >
 Hành lang theo Sanskriti Architects, Chiết trung
< >
 Hành lang theo Sanskriti Architects, Chiết trung
< >
 Hành lang theo Sanskriti Architects, Chiết trung
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

The main feature is the landscaping under the skylight. This unites the living and the dining spaces. The space alignment was in a way that this courtyard can be seen from all angles and the family living on the first floor.

Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.