bimXperts International: Kiến trúc in Zacatecas | homify
bimXperts International
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
bimXperts International
bimXperts International
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

bimXperts International is a Mexican architecture and engineering firm that specializes in Building Information Modeling (BIM). Offering service worldwide in project development in BIM, construction analysis with VDC, as well as training and consulting services.

Giải thưởng công ty
Autodesk Revit Certified Professional
Địa chỉ
Espora 226
98085 Zacatecas
Mexico
+1-6474778560 www.bimxperts.com
Prof pin.png%7c22.7426401, 102