artefare - Creativity is Design: Nhà thiết kế in Lecce | homify
artefare – Creativity is Design

artefare – Creativity is De…

artefare – Creativity is Design
artefare - Creativity is De...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Địa chỉ
Via Petronelli, 14
73100 Lecce
Ý
+39-3382288416 www.artefare.com

Đánh giá

DATA DEL PROGETTO dicembre 2010 Ho commissionato a Gianni e Pinuccia le mie bomboniere di nozze...quaderni di vari colori di grande pregio...realizzati con quella passione che solo chi fa arte riesce ad infondere nelle cose...oggetti che rievocano i colori della nostra terra...quaderni su cui si può scrivere un pensiero, un ricordo, un racconto...di un momento o di una vita...Artefare é...fare arte con la cartapesta, é dare un'anima alle cose ...é far sentire il profumo del mare attraverso le cose...
hơn 4 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 12 2010
I visited Artefare Showroom last summer while on holiday in Lecce - Italy - and fell in love with their paper mâché hand-made pieces of art ever since. I highly recommend especially if you are looking for something elegant and sophisticated!
hơn 4 năm cách đây
ho ricevuto in regalo una lampada RICORDA, un pezzo di un fascino incredibile ancora attuale sebbene siano passati tanti anni
hơn 4 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 2 2009

    Hồ sơ của bạn 73% đã hoàn thành

    73%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn