Oui3 International Limited

Dự án

Địa chỉ
Unit 3., 4/F Milkyway Building, 77 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
na Kowloon
Hồng-kong
+852-23040600 www.oui3.com.hk

Đánh giá

Great
hơn 7 năm cách đây