Project 3 Architects: Kiến trúc in Altrincham | homify
Project 3 Architects

Project 3 Architects

Project 3 Architects
Project 3 Architects
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Project 3 is an RIBA Chartered Practice who's passion is the creation of innovative contemporary architectural solutions: good quality design has value.

Our skills lie in balancing the ingredients required for successful development, achieved by good communication, listening, responding to our clients needs and developing their requirements. 

We view the design process as a relationship, a collaboration between architect and client.

Địa chỉ
Kings Court
wa14 2rd Altrincham
Anh Quốc
+44-1612330575 www.project3architects.com
Prof pin.png%7c53.3850109, 2