EXiT architetti associati

Dự án

Giải thưởng công ty
Archdaily Building of the Year 2011, Barbara Cappochin Prize of Architecture – provincial section, XII Premio architettura Città di Oderzo
Địa chỉ
via Gabriele D'Annunzio, 28
31100 Treviso, TV, Italia
Ý
+39-0422433371 www.exitstudio.it

Đánh giá

hơn 1 năm cách đây
gần 2 năm cách đây
gần 5 năm cách đây