Tangerinas e Pêssegos – Design de Interiores & Decoração no Porto

Tangerinas e Pêssegos – Design de Interiores & Decoração no Porto

Tangerinas e Pêssegos – Design de Interiores & Decoração no Porto
Tangerinas e Pêssegos - Design de Interiores & Decoração no Porto
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

A team of mother and daughter: the first is an Interior Designer and the second a Landscape Architect. They have gathered around the creation of beautiful and comfortable houses and gardens, but, above all, with a life of their own.

Địa chỉ
4460-401 Porto
Bồ Đào Nha
+351-919020062 www.tangerinasepessegos.com

Đánh giá

Maravilhoso encontro com duas fadas mágicas ! Conseguiram dar vida ao nosso apartamento, trouxeram emoção e doçura com um talento e um profissionalismo incrível! Um grande MERCI ! Cátia e Fátima   
khoảng 1 tháng cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 7 2018
Muito profissionais e repletas de bom gosto! Atingem resultados que superam largamente as espectativas!
7 tháng cách đây
Óptima experiência. Óptimas profissionais, atentas e cuidadosas.
7 tháng cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 2 2016

    Hồ sơ của bạn 73% đã hoàn thành

    73%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn