Vonder: Thợ đóng gỗ in Enter | homify
Vonder
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới Dịch vụ mới
Vonder
Vonder
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Vonder is first and foremost an expert manufacturer of furniture, delivering pure and traditional craftsmanship, making tailor-made interiors for each client. Architects and designers find a partner capable of executing even the most complex of projects perfectly. We distinguish ourselves through our extensive knowledge of techniques and finishes. We have joined in the development of many projects with well-known interior designers as Kate Hume, Marcel Wolterinck, FG stijl,  Erjan Borren and Edward van Vliet.

Địa chỉ
Vonderweg 23
7468DC Enter
Hà Lan
+31-547381818 www.vonder.nl
Prof pin.png%7c52.285814,6