Millar+Howard Workshop

Dự án

Giải thưởng công ty
  • RIBA South West Award 2015 for The Gillyflower at Elmore Court
  • CPRE Award for the Gillyflower at Elmore Court
  • CPRE Award for the Horsley 3 in 1 Project
  • Stroud Life Business Awards 2014 Winner
Địa chỉ
St Mary's Mill, Chalford
GL6 8NX Gloucestershire
Anh Quốc
+44-1453887186 www.mhworkshop.co.uk

Đánh giá

hơn 2 năm cách đây