Zaha Hadid Architects

Dự án

Dự án mới
Giải thưởng công ty
2004 – Pritzker Architecture Prize (Zaha Hadid)
Địa chỉ
10 Bowling Green Lane
EC1R 0BQ London
Anh Quốc
+44-2072535147 www.zaha-hadid.com