Rita Paião - Homify : Truyền thông & Người viết blog in Berlin, Alemanha | homify
Rita Paião – Homify
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Rita Paião – Homify
Rita Paião - Homify
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Địa chỉ
Holländerstraße 34
13407 Berlin, Alemanha
Anh Quốc
+49-1791909280 www.homify.pt

Đánh giá

Temos gostado muito dos artigos! Bem diversos e atuais, é um prazer acompanhar o vosso trabalho!
khoảng 6 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 1 2015
Texto original e criativo, que abre novas perspectivas sobre o projecto, na sua ligação com o terreno e a envolvente, contextualizando-o nas correntes artísticas contemporâneas.
khoảng 6 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 1 2015
Somos seguidores assíduos dos artigos da Rita. Muito bom gosto, com sugestões de ideias refrescantes e contemporâneas. Recomendamos!!
khoảng 6 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 2 2015
Prof pin.png%7c52.5622451,13