Linken Designs

Linken Designs

Linken Designs
Linken Designs
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!
Địa chỉ
27 esmail crescent parlock Durban, KwaZulu-Natal
4037 Durban
Nam Phi
+27-818931620 www.linkendesigns.com

Đánh giá

Very committed and diligent young designers who will stop at nothing to achieve the satisfaction of their customer. Very positive attitude and highly professional. Loved working with them
5 tháng cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 2 2018
Diligent and hard working professional with a great attitude and approach to design.
6 tháng cách đây
Very friendly, professional and a great eye for design!
6 tháng cách đây

    Hồ sơ của bạn 73% đã hoàn thành

    73%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn