homify
공간제작소(주)
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
공간제작소(주)
공간제작소(주)
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Đánh giá

⠀⠀⠀
6 tháng cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 3 2020
⠀⠀⠀
6 tháng cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 1 2020
 ⠀⠀⠀
6 tháng cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 10 2020
아주 좋아요..사람들도 친절하고..여기서 집 짓고 싶어요
10 tháng cách đây
일하는모습이 일사분란하고잘정돈된작업장이인상적이었습니다
9 tháng cách đây
5 tháng cách đây
8 tháng cách đây
3 tháng cách đây
가볼만한 곳
26 ngày cách đây
khoảng 2 tháng cách đây
Yêu cầu đánh giá