Smerin Architects

Dự án

Dự án mới
Giải thưởng công ty
  • 2014 RIBA National Award Winner
  • 2014 RIBA Regional Award Winner
  • 2014 Structural Awards Winner
  • 2014 Structural Steel Design Awards Commendation
Địa chỉ
The Studio 28 Killyon Road
SW8 2XT London
Anh Quốc
+44-7528872156 www.smerin.co.uk