CUBEArchitects: Kiến trúc in Cairo | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
CUBEArchitects
CUBEArchitects

CUBEArchitects

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
CUBEArchitects
CUBEArchitects
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

CUBE ARCHITECTS | is a design firm, guided by the belief that the quality of the surrounding enhances the quality of life.
Designing for the needs of the people while responding to their artistic and spiritual needs.

Finding Intelligent, functional and inspiring solutions, concerned with the physical context of a project, sensitive to the culture and climate of the place. CUBE ARCHITECTS | offer a full service, acting as architects, interior, booth, product & graphic designers.

Địa chỉ
1-A Al-Sayed Al Bakry
11211 Cairo
Ả Rập
+20-1222333735 thecubearchitects.com