AD+: Kiến trúc in Ho Chi Minh City, Vietnam | homify
AD+
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
AD+
AD+
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

AD+studio is an architectural firm expressing the pride of Vietnamese cultural identity through its design.  

Not paying attention to generating a unique architectural language, our buildings integrate the abundance of construction context with the differences in the users’ lifestyle habits. 

Diversified local culture and lifestyle of each individual which are aroused and conveyed to the main works are the rich sources defining the characteristics of our architectures.

..................................................................................................................................

We would like to ‘draw’ the vitality of the works: colorful and motive as always.

Các dịch vụ
  • Construction
  • Supervisor
  • Architecture and Interior Design
Các lĩnh vực dịch vụ
Vietnam, và Ho Chi Minh City
Địa chỉ
55 Suong Nguyet Anh st.
District 01 Ho Chi Minh City, Vietnam
Việt Nam
+84-909966025 www.adplus-studio.com

Đánh giá

Thu Nguyen – homify Thu Nguyen – homify
Sehr kreativ, mag ich sehr gern
hơn 3 năm cách đây
Prof pin.png%7c10.7719202,106