BLA Architects

BLA Architects

BLA Architects
BLA Architects
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Formed in 2001 by Jeremy Lowe and Eddy Ashdown, BLA have been commissioned on some 250 projects ranging in value from £100,000 to £10 million.

Specialising in residential developments, both bespoke and commercial each project receives the expert attention of senior partners from beginning to end. The practice has built a reputation for nurturing close personal working relationships with every client. Each project is tailored to the needs of the client, consistently delivering good value and great work. Jeremy and Eddy would be happy to discuss any potential projects with you personally. Please call 0207 486 8333

Địa chỉ
91-92 Baker Street
W1U 6QQ London
Anh Quốc
+44-2074868333 www.bla-architects.com

    Hồ sơ của bạn 79% đã hoàn thành

    79%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn