CPT Painters / Painting Contractors in Cape Town

CPT Painters / Painting Contractors in Cape Town

CPT Painters / Painting Contractors in Cape Town
CPT Painters / Painting Contractors in Cape Town
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!
Địa chỉ
101, 81 Loop St, Cape Town City Centre
8000 Cape Town
Nam Phi
+27-875508006 cpt-painters.co.za

Đánh giá

Thank you Chris and the team for providing a fantastic experience yet again. We have used Chris for building alterations before and was very pleased with the results. He recently did a complete revamp including painting prep, waterproof and 3 coats of paint for our home. Absolute pressure working with these painting contractors. Reece (Upper Claremont)
khoảng 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 1 2016