công ty cổ phần xây dựng mỹ kiến

công ty cổ phần xây dựng mỹ kiến

công ty cổ phần xây dựng mỹ kiến
công ty cổ phần xây dựng mỹ kiến
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Công ty hoạt động chuyên sâu về thiết kế và thi công kiến trúc-nội thất-ngoại thất

Các lĩnh vực dịch vụ
Kiến trúc-nội thất, và Hà nội
Địa chỉ
63-65 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng
100000 Hà nội
Việt Nam
+84-948556558 mykienxd.com

    Hồ sơ của bạn 73% đã hoàn thành

    73%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn