TK Designs: Kiến trúc sư Nội thất in Cairo | homify
TK Designs

TK Designs

TK Designs
TK Designs
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Welcome to tk-designs, your number one source for architecture & interior services . We’re dedicated to giving you the very best of services, with a focus on [unique & creative desgins, high quilty innovation and planning.]Founded in 2006 by arch. tarek mamoun & arch. karim hosny , tk-desgins has come a long way from its beginnings in Cairo – Egypt.  We now serve customers all over.We hope you enjoy our projects as much as we enjoy offering them to you. If you have any questions or comments, please don’t hesitate to contact us.Sincerely,arch. tarek ma’moun ( Founder )arch. karim hosny  ( Founder )

Địa chỉ
15 Mohamed Tawfik st. Madinet Nasr
1233 Cairo
Ả Rập
+20-1001752364 tkdesigns-eg.com

    Hồ sơ của bạn 91% đã hoàn thành

    91%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn