Lis Melgarejo Arquitectura

Dự án

Dự án mới
Giải thưởng công ty
  • · Plaza de la Justicia en Asunción, 1989
  • · Academia Internacional de Arquitectura, 1990.
  • · Ville de Paris, 1990.
Địa chỉ
Marbella Club Hotel, Av Bulevar Príncipe Alfonso Hohenlohe
29602 Marbella
Tây Ban Nha
+34-952868010 lismelgarejo.com

Đánh giá

11 tháng cách đây
hơn 1 năm cách đây
gần 4 năm cách đây