MH Costa Construction.co.uk: Nhà thầu in London | homify
MH Costa Construction.co.uk
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
MH Costa Construction.co.uk
MH Costa Construction.co.uk
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

We are a London based Building Firm specialising in residential refurbishments and new build houses, built with care to the very highest standards.

Địa chỉ
21 Avondale Avenue
NW2 7PB London
Anh Quốc
+44-2084507341 www.mhcosta.com

Đánh giá

Excelente
khoảng 2 năm cách đây
Excelente
khoảng 2 tháng cách đây
Good building work
hơn 4 năm cách đây
Prof pin.png%7c51.5637366, 0