homify
MH Costa Construction.co.uk
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
MH Costa Construction.co.uk
MH Costa Construction.co.uk
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Đánh giá

No respect for neighbours. Loud drilling/sawing/hammering noises from 8am-6pm Monday-Saturday which has been going on for months and will be going on for months. Ignoring and dismissing my concerns when I call, email and visit. Brickwork & rubble falling into living room on my side of house through chimney and when I've pointed this out I'm told I'm lying about it. Don't have much left to say except I think they are a cruel company & that they have deeply impacted my mental health.
hơn 3 năm cách đây
Good Jobs
9 tháng cách đây
Good building work
hơn 4 năm cách đây
Excelente
3 tháng cách đây
Excelente
hơn 2 năm cách đây
Yêu cầu đánh giá