TurnPost: Nội thất & Phụ kiện in Collingham | homify
TurnPost

TurnPost

TurnPost
TurnPost
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

TurnPost was launched by an experienced design and manufacturing team, out of a desire to create unique luxury four poster beds to fulfil the increasing demand for British design and craftsmanship. The brand name reflects the four poster beds at the very heart of the company; made from sustainable solid Ash with beautiful finishes, each 'turn post' is created by hand using highly skilled craftsmen. There is also a stylish selection of upholstered beds covered in the finest British made wools. Each luxury bed is made to order and we also provide a bespoke design and manufacture service.

Giải thưởng công ty
Finalist for Northern Design Awards 2014
Địa chỉ
jordans, leeds road
LS22 5AA Collingham
Anh Quốc
+44-1937572570 turnpost.co.uk

    Hồ sơ của bạn 86% đã hoàn thành

    86%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn