NAVALAND VIETNAM
Dự án mới

Tổng thầu thiết kế, xây dựng nhà và thu xếp vốn tín dụng

Các dịch vụ
  • ​Tổng thầu thiết kế
  • xây dựng nhà và thu xếp vốn tín dụng
Các lĩnh vực dịch vụ
  • ​Tổng thầu thiết kế
  • xây dựng nhà và thu xếp vốn tín dụng
  • Đà Nẵng
Địa chỉ
Số 322/40 đường Hải Phòng
236 Đà Nẵng
Việt Nam
+84-903510999