NAVALAND VIETNAM: Nhà thầu in Đà Nẵng | homify
NAVALAND VIETNAM

NAVALAND VIETNAM

NAVALAND VIETNAM
NAVALAND VIETNAM
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Hồ sơ của bạn 91% đã hoàn thành

91%
  • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn

Tổng thầu thiết kế, xây dựng nhà và thu xếp vốn tín dụng

Các dịch vụ
  • ​Tổng thầu thiết kế
  • xây dựng nhà và thu xếp vốn tín dụng
Các lĩnh vực dịch vụ
  • ​Tổng thầu thiết kế
  • xây dựng nhà và thu xếp vốn tín dụng
  • Đà Nẵng
Địa chỉ
Số 322/40 đường Hải Phòng
236 Đà Nẵng
Việt Nam
+84-903510999
Prof pin.png%7c16.0726606,108