homify
Галина Глебова
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Галина Глебова
Галина Глебова
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Đánh giá

Горжусь тобой!!!
khoảng 6 năm cách đây
Работа над кафе БРАУНИ - не первая наша совместная работа. И я очередной раз поражена на сколько быстро и точно считываются Галиной мои мысли и хотелки. Всегда рядом и готова дать грамотную консультацию. Специалист,который умеет не только слышать, но и отстаивать свою позицию, видеть по своему, профессионально и уметь убеждать. Множество идей, любовь к своему делу, большой профессионализм - все это есть у Галины Глебовой и именно это дает отличный результат . Спасибо, тебе Галина, за твои находки и за умение вдохнуть жизнь, стиль и краски в любой уголок помещения. Это мастер своего дела.
hơn 4 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 9 2015
Yêu cầu đánh giá