BakB- homify: Truyền thông & Người viết blog in Berlin | homify
BakB- homify

BakB- homify

BakB- homify
BakB- homify
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Hồ sơ của bạn 73% đã hoàn thành

73%
  • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn

DỰ ÁN

homify is a network that connects homeowners with hundreds of thousands of professionals from all over the world. To make your dream home a reality.

In our magazine we present modern architecture, exciting conversion projects and countless living ideas to beautify your home on a daily basis. Pictures you especially like can be collected in ideabooks and shown to be professional if needed. 

From inspiration to planning - homify is where you'll find everything to make your home a home!

Địa chỉ
13407 Berlin
Đức
+49-30208985809
Prof pin.png%7c52.5736595,13