WalkingSketches: Kiến trúc in Lisboa | homify
WalkingSketches
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
WalkingSketches
WalkingSketches
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Dự án

Experience from concept to detailed design stages. Ability to work with deadlines, leading small architectural teams and working closely with engineering specialties and consultants, coordinating architectural, structural and building services and updating cost information.Residential, Mixed Use, Community, Industrial, Hospitality, Conservation and Urban regeneration projects.Software skills in 3D/2D and BIM experience.

Địa chỉ
1900-127 Lisboa
Bồ Đào Nha
Prof pin.png%7c38.7402643, 9