LI A'ALAF ARCHITECT: Kiến trúc in Shah Alam, Selangor | homify
LI A'ALAF ARCHITECT

LI A'ALAF ARCHITECT

LI A'ALAF ARCHITECT
LI A'ALAF ARCHITECT
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Địa chỉ
15-1, Jalan Unggu B, Sunway Kayangan u9/B
40150 Shah Alam, Selangor
Malaysia
+60-133977725

Đánh giá

Great design ideas for both interior and architectural!
7 tháng cách đây

    Hồ sơ của bạn 91% đã hoàn thành

    91%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn