Norm designhaus
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới

Đánh giá

Norm designhaus did my semi D interior design in Bayu Segar, Cheras, KL. I only hired them for 3D drawigns because my nephew is a contractor. Their design is good and practical. I rated 5 star for their artistic sense & super realistic 3D drawings.
khoảng 3 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 7 2017
Yêu cầu đánh giá