Công ty cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đức Minh T&T: Nhà thầu in Hải Phòng | homify
Công ty cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đức Minh T&T
Công ty cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đức Minh T&T

Công ty cổ phần Xây Dựng và…

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Công ty cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đức Minh T&T
Công ty cổ phần Xây Dựng và...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!
Các lĩnh vực dịch vụ
Hải Phòng
Địa chỉ
02253 Hải Phòng
Việt Nam
Prof pin.png%7c20.7776813,106