Maison Office
Dự án mới

Maison Real là công ty chuyên tư vấn và hỗ trợ thuê văn phòng tại Hà Nội. Dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ thuê văn phòng nhanh chóng, miễn phí!

Các dịch vụ
Tư vấn và cho thuê
Các lĩnh vực dịch vụ
  • Hanoi
  • Хоанкьем
  • Ханой
  • В'єтнам
Địa chỉ
117 Tran Duy Hung, Cau Giay
100000 Hanoi, Хоанкьем, Ханой, В'єтнам
Việt Nam
+84-988902468 maisonoffice.vn