NB Exquisite Designs : Thợ lợp mái in Putney | homify
NB Exquisite Designs
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới Dịch vụ mới
NB Exquisite Designs
NB Exquisite Designs
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

NB Exquisite Designs specialise in all aspects of GRP fabrication and mouldings, also roof tiling and slating. We offering a complete designer service for all systems completed using GRP(fibreglass). Our clients can have any chosen artwork desired as a final finish result, with a transparent GRP system and durability of up to 25+yrs, let your creative side out and have some fun!!

Địa chỉ
SW15 3BX Putney
Anh Quốc
+44-7957449417 www.nbexquisitedesigns.com
Prof pin.png%7c51.4537624, 0