Grupo Inventia: Khôi phục & Cải tạo in Barcelona | homify
Grupo Inventia

Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Company dedicated to the integral reforms and interior design. We carry out reforms of houses, terraces, offices, shops, etc. We have a specialized department for each case which include kitchens, bathrooms, carpentry, furniture, fixtures and other services integral reform. We work in Barcelona area.

Địa chỉ
Muntaner 231 Principal 1ª
08021 Barcelona
Tây Ban Nha
+34-932099717 www.grupoinventia.es
Prof pin.png%7c41.397617,2