homify
VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
VAN NAM FURNITURE & INTERIOR DECORATION CO., LTD.
VAN NAM FURNITURE & INTERIO...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Đánh giá

Good design and high quality products
hơn 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 2 2018
Sản phẩm đẹp, chất lượng.
hơn 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 5 2017
Good quality in design and construction.
hơn 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 3 2019
Hàng sản xuất đẹp, bảo hành rất tốt.
gần 2 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 1 2020
Yêu cầu đánh giá