NAREKA  CONSTRUCTORA

Dự án

Dự án mới
Địa chỉ
Calz. Macristy de Hermosillo #635 Plaza Cordel Local 8 Fracc. Vistahermosa
21240 Mexicali, Baja California
Mexico
+52-6865663870 NAREKACONSTRUCTORA.COM

Đánh giá

Mal atención al cliente
gần 2 năm cách đây
khoảng 2 năm cách đây